Columnist

21.10.2014, t&k-rahoitus
Emme voi kilpailla puolta pienemmillä panostuksilla kuin kilpailijamaat.