Kuvaaja
Getty Images
Kirjoittaja
Aku Karjalainen

TEK mukana huippusuositussa Women in Tech Forum -tapahtumassa

Tekniikan merkitys korostuu tulevaisuudessa vielä entisestään. Meillä ei ole varaa jättää tekniikan kehittämistä vain miesten alueeksi, korostaa yksikönjohtaja Jari Jokinen TEKistä.

Women in Tech Forum kokoaa tuhat naista ja nimekkäitä puhujia Finlandia-talolle keskiviikkona 11.10. Tapahtuman tavoitteena on kannustaa naisia teknologia-alalle.

TEK on yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista. TEK järjestää tapahtumassa kaksi työpajaa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. TEKin työpajoissa pohditaan organisaatioiden kehittämistä ja monimuotoisuutta sekä tulevaisuuden yritysten johtamista.

TEK on tehnyt jo pitkään työtä työelämän monimuotoisuuden – kuten sukupuolten välisen tasa-arvon – edistämisen puolesta.

– Naisten mahdollisuudet ura- ja palkkakehitykseen tulee olla yhtä hyvät kuin miehilläkin. Yhteiskunnan kehittymisen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaikkien osaamista voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman tehokkaasti, korostaa Osaaminen ja tutkimus -yksikön johtaja Jari Jokinen TEKistä.

– Tekniikan merkitys ja osaamistarve korostuvat tulevaisuudessa vielä entisestään, eikä meillä ole varaa jättää tekniikan kehittämistä vain miesten alueeksi, Jokinen jatkaa.
 

Kaikki alkaa koulutuksesta

Jokisen mukaan monimuotoisuuden edistäminen lähtee liikkeelle jo koulutuksesta.

– Esimerkiksi peruskoulutuksessa pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opetetaan ja miten oppimista tuetaan.

Vaikka naisten osuus tekniikan alalla on hieman kasvanut, ei naisten osuus tekniikan alan yliopistojen opiskelijamääristä ole viime vuosina kuitenkaan merkittävästi kasvanut.

– Tekniikan alan toimijoiden pitäisi tuoda selkeämmin esiin rohkaisevia esimerkkejä siitä, millaisten globaalien haasteiden parissa tekniikan alan asiantuntijat työskentelevät. Tämän vuoksi Women in Tech Forumin kaltaisille tapahtumille on tilausta, Jokinen toteaa.
 

Tavoitteena hyvä työelämä kaikille

Jokinen on huolestunut siitä, että keväällä tehdyn TEKin tasa-arvotutkimuksen mukaan lähes joka kolmas naispuolinen TEKin jäsen ilmoitti kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Useimmiten se liittyy uralla etenemiseen.

– Jos epäilet kohdanneesi epäasiallista kohtelua, kannattaa sinun olla yhteydessä ensisijaisesti työpaikkasi luottamusmieheen tai TEKin asiamiehiin ja lakimiehiin, Jokinen neuvoo.

Yksi keino työelämän tasa-arvon edistämiseen on perhevapaiden uudistus. TEK kannattaa Akavan ajamaa mallia, joka parantaisi työelämän tasa-arvoa, lisäisi työhön paluun kannustavuutta ja huomioisi monimuotoiset perheet.

Vaikka tekkiläisten naisten ja miesten välinen palkkaero asiantuntijatehtävissä ja keskijohdossa on pienempi kuin monella muulla alalla, tekemistä samapalkkaisuuden saavuttamiseksi riittää edelleen. Tällä hetkellä selittämätön palkkaero on viisi prosenttia.

– Työelämän tasa-arvoon kuuluu palkkatasa-arvo, joka tulee toteutua kaikissa organisaatioissa. Yksi keino tähän on avoin keskustelu palkoista työpaikoilla sekä säännöllisesti toteutettavat palkkakartoitukset.

Women in Tech Forumin järjestää Teknologiateollisuus ry yhdessä alan yritysten kanssa. Tilaisuus järjestetään nyt kolmatta kertaa. Tapahtuma on osa Women in Tech -viikkoa, jota vietetään 9.–13.10.

Seuraa tapahtumaa 11.10. sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #womenintechfi ja #wit17. Voit seurata tapahtumaa suorana verkossa osoitteessa: prospectumlive.com/event/womenintech


Lue myös artikkelit:

Teknologia-alan johtajuus ja yrittäjyys kiinnostavat nyt naisia  

Women in Tech Forumin osallistujille tehty kysely osoittaa, että naisten kiinnostus teknologia-alan johtajuutta ja yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Osallistujista 82 prosenttia on kiinnostunut johtajuudesta ja 46 prosenttia yrittäjyydestä. Vuoden 2013 osallistujista 58 prosenttia ja vuoden 2015 osallistujista 69 prosenttia oli kiinnostunut johtajuudesta.

Muutos suhtautumisessa teknologia-alan yrittäjyyteen on vielä suurempi: vuonna 2013 siitä oli kiinnostunut 16 prosenttia ja kahta vuotta myöhemmin 22 prosenttia vastaajista.