Kuvaaja
Getty Images
Kirjoittaja
Henrik Muukkonen

Palkkanosturilla tarkistat tienaatko tarpeeksi

Palkkanosturi perustuu TEKin työmarkkinatutkimuksen tuloksista laskettuun palkkamalliin.

Vain Tekniikan akateemiset TEKin jäsenille tarkoitettu Palkkanosturi kertoo, kuinka paljon tekkiläiset keskimäärin tienaavat erilaisissa työtehtävissä ja eri toimialoilla. 

Palkkanosturi piirtää palkkakäyrät muuttujavalintojesi perusteella. Taustamuuttujiksi on valittu eniten palkkaan vaikuttavat tekijät eli toimiasema, työtehtävä, toimiala, henkilöstömäärä, työssäkäyntialue, koulutusohjelma ja jatkotutkinto. Valitse kustakin kohdasta yksi arvo, paina Laske-painiketta ja saat selville, mikä on verrokkiesi säännöllisen työajan kuukausikeskiansio.

Palkkanosturi perustuu TEKin työmarkkinatutkimuksen tuloksista laskettuun palkkamalliin.