Kauppi: EK:n päätös heikentää ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa

Kirjoittaja: 

YTN / Aku Karjalainen

Kuva: 

Helena Hagberg
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n päätös irtisanoa keskusjärjestöjen väliset sopimukset heikentää kymmenien tuhansien palkansaajien työmarkkina-asemaa.

Esimerkiksi niin sanotuilla sopimuksettomilla aloilla työskentelevät 70 000 ylempää toimihenkilöä eivät ole enää minkäänlaisten sopimusten piirissä. Eniten heitä työskentelee kaupan alalla ja metsäteollisuudessa.

– EK:n päätös korostaa työehtosopimusten merkitystä ja niiden solmiminen kaikille aloille on entistäkin tärkeämpää, TEKin toiminnanjohtaja ja neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi huomauttaa.


Pattitilanne ratkaistava nopeasti

Vaikka EK:n jäsenliitot ovat sitoutuneet kunnioittavansa keskusjärjestösopimuksia työehtosopimuskauden loppuun asti, on välttämätöntä ratkaista irtisanottujen sopimusten vaikutukset pikaisesti esimerkiksi yhteistoiminnan osalta.

– Työmarkkinapolitiikka tarvitsee nyt rakentavaa otetta, luottamusta ja vastuullisia ratkaisuja, jotta orastava talouskasvu parantaisi myös työllisyystilannetta, Kauppi jatkaa.

– Sopimusten irtisanomisen ajankohta luo turhia paineita tulevalle neuvottelukierrokselle, Kauppi toteaa.


Toimialat voisivat neuvotella sopimusten siirtämisestä jo keväällä

Palkansaajakeskusjärjestöt esittivät helmikuun puolivälissä, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n purkamista keskusjärjestösopimuksista käydään jokaisella toimialalla sopimusneuvottelut jo tämän kevään aikana. Työntekijä- ja työnantajaliitot voisivat yhdessä sopia, että työehtosopimusten nykyisiin keskusjärjestösopimuksiin liittyvät määräykset säilyvät sisällöltään sellaisenaan myös nykyisen työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen.

YTN esitti puolestaan maaliskuun alussa EK:n liitoille neuvotteluja kevään aikana, joissa alakohtaisiin työehtosopimuksiin tehdään tarvittavat muutokset. Niin sanottujen sopimuksettomien toimialojen osalta YTN esittää laadittavaksi omia sopimuksia, jotka sisällöllisesti vastaavat irtisanottuja sopimuksia.

– EK on luonnehtinut sopimusten irtisanomisia lähinnä teknisluonteisiksi ja näin ollen näiden neuvottelujen ei pitäisi olla myöskään työantajaliitoille ongelma, Kauppi sanoo.

Uutista päivitetty 29.3. viimeisen väliotskon jälkeen vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.

Asiasanat: 

Category: 

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.