Columnist

20.1.2017, Työelämä
Tuoreen selvityksen ehdottamat toimenpiteet vaarantaisivat Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen toimintaedellytyksiä, Teollisuuden Palkansaajat TP kritisoi.
20.1.2017, arbetstid
Lagen som inverkar på många löntagares situation ändrades vid årsskiftet.
19.1.2017, aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustuki muuttui vuodenvaihteessa. Tukiajan enimmäiskesto lyhenee 15 kuukauteen ja tuen perusosa pienenee 15 prosentilla.
16.1.2017, Työelämä
The last time unemployment was at this level was at the end of 2014.
13.1.2017, Työelämä
Negotiations were held in many workplaces last autumn on how the extension in working time would be implemented.
13.1.2017, palkat
Neuvottelujen pohjana olisi Suomen Pankin julkaisema talouskuva.
13.1.2017, Lakitieto
Eduskunta hyväksyi lakimuutokset määräaikaisten työsopimusten, koeajan ja takaisinottovelvollisuuden osalta. Muutokset astuivat voimaan 1.1.2017.
12.1.2017, työehdot
Monilla työpaikoilla neuvoteltiin syksyn aikana, miten työajan pidennys toteutetaan.
5.1.2017, eläke
Eläkeiän korotus tulee voimaan asteittain.
3.1.2017, henkilöstö

Solitassa työhönottohaastatteluihin osallistuu henkilöstöjohtaja Jonne Sepän (vas) lisäksi usein myös työtiimin edustaja, kuten vanhempi ohjelmistosuunnittelija Harri Ohra-aho.

Sosiaaliset taidot ja persoona ovat tärkeitä valtteja.

Sivut