Columnist

24.4.2017, työehdot
Työntekijän osaaminen, motivaatio ja työkyky eivät synny tyhjästä. Siksi tulevaisuudessakin tarvitaan reiluja työehtoja.
11.4.2017, kaupan ala
Kaupan alalla ylempien toimihenkilöiden asema on pahentunut esimerkiksi työaikojen osalta. Tähän halutaan omalla työehtosopimuksella muutosta.
10.3.2017, kaupan ala
Kaupan liitto on tänään kieltäytynyt neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n aiemmasta työehtosopimuksen neuvotteluesityksestä.
17.2.2017, työehtosopimus
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n päätös irtisanoa keskusjärjestöjen väliset sopimukset heikentää kymmenien tuhansien palkansaajien työmarkkina-asemaa.
15.2.2017, kaupan ala
Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti tänään Kaupan liitolle neuvotteluesityksen alan ylempien toimihenkilöiden omasta sopimuksesta.
3.2.2017, palkat
TP:n mielestä uuden vientivetoisen palkkamallin syntyminen edellyttää eri osapuolten keskuudessa perusteellista keskustelua mallin tarpeellisuudesta.
31.1.2017, edunvalvonta
YTN haluaa ylemmille toimihenkilöille työehto­sopimukset, koska tes on edunvalvonnan tärkein työkalu.
12.1.2017, työehdot
Monilla työpaikoilla neuvoteltiin syksyn aikana, miten työajan pidennys toteutetaan.
3.6.2016, Järjestö

YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi uskoo, että kilpailukykysopimus vahvistaa toteutuessaan kilpailukykyä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi tänään 23 kiky-sopimuksen piirissä olevaa työehtosopimusta koskevaa neuvottelutulosta.
14.4.2016, kilpailukykysopimus
Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kolmen Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvottelevien sopimusalojen yhteinen kiertue on jo ensimmäisten tilaisuuksien jälkeen osoittanut tarpeellisuutensa.

Sivut