Kuvaaja
iStock
Tuuli Lähteenmäki
Kirjoittaja
Heidi Tomperi

Teekkarilla on sydän paikallaan

Teekkari on ahkera ja hyväntahtoinen, mutta stressaa välillä liikaa. Työpaikka valmistumisen jälkeen on lähes taattu.

Työ

Hyvinvointi

(5)

Arvot

(3,4)

  1. Hyväntahtoisuus = rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksiantavaisuus ja välittäminen
  2. Universalismi = tasa-arvo, maailmanrauha, yhteys luontoon ja ympäristön suojeleminen, viisaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja laajakatseisuus
  3. Työ = ahkeruus, täsmällisyys, säntillisyys, tunnollisuus, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, määrätietoisuus ja sisu

Lähteet:


  1. Vastavalmistuneiden palautekysely 2017  
  2. Työllisyystilasto 7/2018 
  3. Opiskelijatutkimus 2017 (perustuu Schwartzin arvomalliin) 
  4. Suomalaisten arvojen tärkeysjärjestys lähteestä Klaus Helkama 2015: Suomalaisten arvot – mikä meille on oikeasti tärkeää?
  5. YHTS Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016