Kuvaaja
Helena Hagberg ja Getty Images
Kirjoittaja
Vesa Taskinen

Opiskelijatoiminta siirtyi nettiin

Uusien yhteydenpitotapojen ja tapahtumakonseptien kirjo voimauttaa.

Nopeasti muuttuneet olosuhteet tulivat kaikkien, myös meidän opiskelijoiden elämään nopeasti ja arvaamatta. Vaikka inhimillinen ja taloudellinen kriisi ovat yksiselitteisen kurjia asioita, on synkimmälläkin pilvellä hopeareunus.

Uusien yhteydenpitotapojen ja tapahtumakonseptien kirjo on nimittäin voimauttavaa: on verkossa toimivia kiltahuoneita, Wapputapahtumia, afterworkeja, kahvihetkiä, tietovisoja, peli-iltoja ja niin edelleen.

Tämä nopeasti kehittynyt kokeilujen kirjo kertoo perustavasta tarpeestamme yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, mutta ennen kaikkea se kertoo kyvystämme sopeutua. Parhaassa tapauksessa epidemian loputtua olemme saattaneet oppia huomaamatta asioita sekä itsestämme että digitaalisista työkaluista. Erään brändityöryhmän sanoin: ”Ihminen ratkaisee”.

Lisätietoja: www.tek.fi/opiskelijajasenyys