Kuvaaja
iStock
Tuuli Lähteenmäki
Kirjoittaja
Heidi Tomperi
Arttu Piri

Hyvää fiilistä killan täydeltä

Teekkareiden kiltatoiminnassa vallitsee hyvä ilmapiiri ja tekemistä riittää moneen makuun. Häirintä ja kiusaaminen ovat harvinaisia ilmiöitä. Alkoholin käyttöön koetaan kuitenkin paineita.

Kilta-aktiivisuus vaihtelee

Kiltatoiminta huokuu hyvää meininkiä

 • 74 % kokee killan tarjoavan 
riittävästi erilaisia tapahtumia.
 • Halukkaat pääsevät mukaan toiminnan järjestämiseen, tuumaa 63 % toimintaan osallistuneista.
 • 50%:n mielestä kiltatoimintaan osallistuminen ei edellytä opintojen laiminlyöntiä.
 • Aktiivisesti osallistuvista 51 % ajattelee, etteivät killan luottamustehtävissä toimivat saa tarpeeksi kiitosta toiminnastaan.

Killoissa ei juuri kiusata

 • 4 % miehistä ilmoitti kokeneensa syrjintää, naisista 10 %
 • Sukupuoleen perustuvaa syrjintää oli kokenut 1 % miehistä ja 5 % naisista.
 • 2 % vastaajista kertoi kokeneensa seksuaalista ahdistelua tai häirintää, miehistä 0,6 % ja naisista 5 %.
 • 2 % vastaajista kertoi kokeneensa kiusaamista, miehistä 1 % ja naisista 4 %.

Teekkaritoiminnassa syrjintää esiintyy vähän verrattuna työelämään, jossa syrjintää kertoi kokeneensa miehistä 11 % ja naisista 29 % (lähde: TEKin tasa-arvokysely 2017).

Alkoholista koetaan paineita

 • 32 % kokee alkoholin olevan liian keskeisessä roolissa killan kulttuurissa.
 • 58 % toimintaan osallistuneista on kokenut painetta alkoholin käyttöön. Painetta luovat lähinnä tapahtumien luonne ja teekkarikulttuuri.
 • 54 % vastasi, ettei toiminnassa esiinny sopimatonta huumoria (esimerkiksi sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen).

Näin tutkimus tehtiin:

TEKin opiskelijatutkimuksen aineisto kerättiin 17.-30.9.2018. Tutkimukseen vastasi 2 525 TEKin opiskelijajäsentä (pl. fuksit). Vastausprosentti oli 19. Lue lisää: www.tek.fi/opiskelijatutkimus