Kuvaaja
Helena Hagberg
Kirjoittaja
Helena Andersson

Matikainen-Kallström jatkaa TEKin hallituksen puheenjohtajana

TEKin uusi valtuusto valitsi DI Marjo Matikainen-Kallströmin, 52, TEKin hallituksen puheenjohtajaksi äänin 35-34.

Nyt kolmannen peräkkäisen kolmivuotiskautensa hallituksen puheenjohtajana aloittava Matikainen-Kallström edustaa TEKin valtuustossa kokoomuksen vaaliliittoa.

Vastaehdokkaana tiukassa puheenjohtajavaalissa oli tamperelainen DI, yrittäjä Mika Uusi-Pietilä. Uusi-Pietilä edustaa TEKin valtuustossa poliittisesti sitoutumatonta Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki -vaaliliittoa.

Matikainen-Kallström pohti puheenvuorossaan valintansa jälkeen, mitä uutta Suomessa voitaisiin tehdä, jotta edistettäisiin uusien yritysten syntymistä ja kasvua, joiden myötä saataisiin uusia työpaikkoja. 

– Tässä voisimme ottaa mallia Ruotsista, jossa palkansaajilla on mahdollisuus pitää 6 kuukauden pituinen yrityksen käynnistämisvapaa, ja halutessaan hän voi palata vapaalta entiseen työhönsä. Tämä on harkinnan arvoinen malli Suomessakin käyttöönotettavaksi, Matikainen-Kallström esitti.

Jäsenäänestyksellä keväällä valittu TEKin valtuusto piti järjestäytymiskokouksensa ja valitsi liitolle uuden hallituksen tänään Helsingissä.