Columnist

28.9.2016, Lakitieto
Lakitieto
Hyvä yhteistoiminta työpaikalla – ja siten myös paikallinen sopiminen – edellyttää, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu saavat työnantajalta tietoa yrityksen asioista ja tilanteesta.
31.5.2016, Lakitieto
Työsuojelu lisää hyvinvointia
Perinteisesti työsuojelu on mielletty tapaturmien ehkäisyksi. Työsuojelu pitää kuitenkin sisällään myös henkisen työsuojelun ja työaikojen seuraamisen.
10.2.2016, irtisanomiset
Estääkö sairaus työsuhteen irtisanomisen?
Sairaus on lähtökohtaisesti kielletty irtisanomisperuste. Työsuhde voidaan kuitenkin irtisanoa sairauden vuoksi, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
8.1.2016, Lakitieto

Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala uskoo, että hyvin hoidettu yhteistoiminta työpaikoilla vaikuttaa positiivisesti talouteen.

Yhteistoimintaa tarvitaan irtisanomisten välttämiseksi, sanoo yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala.
16.12.2015, Lakitieto
Jatkossa vuorotteluvapaalle jäävältä edellytetään 20 vuoden työhistoriaa.
19.11.2015, Lakitieto
työsopimusvideo
Katso videovinkin siitä, mistä kaikesta kannattaa sopia työantajan kanssa.
18.11.2015, Lakitieto
Työnantajan tulee puuttua epäasialliseen kohteluun
Työpaikan yhteiset toimintaohjeet helpottavat epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemistä ja kiusaamiseen puuttumista.
28.9.2015, innovaatio
Työntekijällä on aina oikeus kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työsuhdekeksinnöstä.
25.5.2015, Lakitieto
Työtodistus on tärkeä asiakirja, ja laissa on määritelty työtodistusta koskevat pelisäännöt.

Sivut