Columnist

23.3.2017, Lakitieto
Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanotun oikeudet 
paranivat vuodenvaihteessa.
13.1.2017, Lakitieto
Eduskunta hyväksyi lakimuutokset määräaikaisten työsopimusten, koeajan ja takaisinottovelvollisuuden osalta. Muutokset astuivat voimaan 1.1.2017.
12.1.2017, Lakitieto
The changes came into effect on 1 January 2017.
16.12.2016, Lakitieto
TEKs jurister ger från och med början av år 2017 även familje- och arvsrättslig rådgivning till medlemmarna.
16.12.2016, English
As of the beginning of 2017, TEK lawyers will also provide guidance on family and inheritance law to members.
23.11.2016, Lakitieto

Korkein oikeus päätti kiistan työntekijöiden eduksi.

Korkein oikeus vahvisti marraskuussa alempien oikeusasteiden päätökset: Neste Jakobs Oy:llä ei ollut oikeutta purkaa tekkiläisten työsuhdetta sillä perusteella, että he eivät saapuneet Espoosta Porvooseen siirrettyyn työpisteeseensä 1.1.2011.
15.11.2016, Lakitieto
mitä työnantajasta saa sanoa
Lojaliteettivelvollisuus rajoittaa työntekijän sananvapautta. Kannattaakin miettiä, mitä työnantajastaan sanoo esimerkiksi somessa.
28.9.2016, Lakitieto
Lakitieto
Hyvä yhteistoiminta työpaikalla – ja siten myös paikallinen sopiminen – edellyttää, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu saavat työnantajalta tietoa yrityksen asioista ja tilanteesta.
31.5.2016, Lakitieto
Työsuojelu lisää hyvinvointia
Perinteisesti työsuojelu on mielletty tapaturmien ehkäisyksi. Työsuojelu pitää kuitenkin sisällään myös henkisen työsuojelun ja työaikojen seuraamisen.
10.2.2016, irtisanomiset
Estääkö sairaus työsuhteen irtisanomisen?
Sairaus on lähtökohtaisesti kielletty irtisanomisperuste. Työsuhde voidaan kuitenkin irtisanoa sairauden vuoksi, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Sivut