Columnist

18.10.2016, Järjestö
Yliopistojen rahoitukseen on tehty tällä hallituskaudella merkittäviä leikkauksia. TEK osoittaa mieltään leikkauksia vastaan tekemällä juhlavuotensa aikana maamme yliopistoille lahjoitukset, jotka on suhteutettu tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään.
14.10.2016, Koulutus

TEKin pop-up -toimistolla Vaasan yliopiston kampuksella jäsenpalvelua antamassa alueasiamies Mia Adolfsson (oik). Taustalla kiltayhteyshenkilö Antti Ylönen ja teekkariyhydysmies Tytti Niemi.

Vaasan yliopistosta tekniikan alalle valmistuneet työllistyvät hyvin ja myös jäävät Vaasan alueelle, selviää TEKin kyselytutkimuksesta. Vaasan yliopiston vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja tiivis yhteistyö yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
5.10.2016, diplomi-insinööri

Automaatiotekniikan opiskelijat Joona Niinisaari (vas) ja Jarkko Nopanen kokeilevat taitojaan TUTLabin laserleikkurilla. 

Yritysmaailma haluaa, että DI osaa tarttua koneisiin ja tehdä itse. Tampereen uudessa TUTLabissa tähän voi harjoitella.
30.9.2016, English
Free education attracts foreign talent to Finland, but foreigners struggle to find employment due to insufficient language skills and local networks.
28.9.2016, kansainvälisyys
Maksuton koulutus vetää Suomeen, mutta kielitaidon ja verkostojen puute hankaloittavat ulkomailta tulleiden työllistymistä.
27.9.2016, Koulutus

 Vastavalmistuneiden ilta keräsi paljon aktiivista yleisöä. TEKin opiskelijakenttäasiamies Essi Puustinen aktivoi osallistujia verkostoitumaan.

Työhaastatteluun voi valmistautua. Ota selvää työnantajasta ja harjoittele etukäteen todennäköisiä haastattelukysymyksiä.
14.9.2016, Järjestö

SEFin illallisella Markku Markkula (vas) palkittiin Leonardo da Vinci -mitalilla. Wim Van Petegem sai SEFI Fellow -arvonimen.

Markku Markkulalle on myönnetty merkittävä eurooppalainen tunnustus työstä insinöörikoulutuksen kehittämiseksi
2.9.2016, Järjestö
Akava vie työttömien opiskeluoikeuden laajentamisen hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään. Akavan mielestä työttömille tulee sallia rajoitukseton opiskeluoikeus, jos he ovat samalla työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä.
12.7.2016, Koulutus
Korkeakoulutetut nuoret haluavat tulevaisuuden työelämältä vakautta ja turvaa, kertoo Akavan TNS Gallupilla teettämä kyselytutkimus. 20–35-vuotiaat arvostavat eniten vakaata toimeentuloa ja suurin osa työskentelisi mieluiten palkansaajana (69 prosenttia).
28.6.2016, ICT
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa noin 1 350 000 euron erityisavustuksella korkeakoulujen ICT-alan rakennemuutosta tukevaa täydennyskoulutusta.

Sivut