Columnist

15.2.2017, Koulutus
Osaamisen kehittäminen ei ole vain tutkinnon suorittamista eikä siihen pitäisi vaatia viranomaisen lupaa, korostavat TEKin asiantuntijat.
1.2.2017, Koulutus

TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi, TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson, TEKin asiamies Juhani Nokela ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouko Väänänen.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 20 000 euroa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.
19.1.2017, aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustuki muuttui vuodenvaihteessa. Tukiajan enimmäiskesto lyhenee 15 kuukauteen ja tuen perusosa pienenee 15 prosentilla.
12.1.2017, Koulutus

Lahjoituksen luovuttivat TEKin asiamies Juhani Nokela (vas.) ja koulutuspolitiikan johtaja Jari Jokinen. Vastaanottamassa rehtori Matti Manninen ja dekaani Henrik Kunttu.

TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 10 000 euroa Jyväskylän yliopiston luonnontieteelliselle koulutusalalle.
20.12.2016, Koulutus
Karriärkvällarna är avsedda just för dig, medlem i TEK!
16.12.2016, Järjestö

TEKin lahjoituksen vastaanottivat Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jaakko Puhakka (vas), professori Timo Jääskeläinen ja varadekaani, professori Elina Oksanen. TEKin edustajana lahjakirjan luovutti koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 10 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle luonnontieteiden opetuksen ja tutkimuksen tukemiseksi.
17.11.2016, Järjestö
Tänä vuonna 120 vuotta täyttänyt Tekniikan akateemiset TEK on hiljaisena mielenosoituksena yliopistojen resurssileikkauksille lahjoittanut juhlavuotensa aikana yhteensä miljoona euroa suomalaisille yliopistoille.
18.10.2016, Järjestö
Yliopistojen rahoitukseen on tehty tällä hallituskaudella merkittäviä leikkauksia. TEK osoittaa mieltään leikkauksia vastaan tekemällä juhlavuotensa aikana maamme yliopistoille lahjoitukset, jotka on suhteutettu tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään.
14.10.2016, Koulutus

TEKin pop-up -toimistolla Vaasan yliopiston kampuksella jäsenpalvelua antamassa alueasiamies Mia Adolfsson (oik). Taustalla kiltayhteyshenkilö Antti Ylönen ja teekkariyhydysmies Tytti Niemi.

Vaasan yliopistosta tekniikan alalle valmistuneet työllistyvät hyvin ja myös jäävät Vaasan alueelle, selviää TEKin kyselytutkimuksesta. Vaasan yliopiston vahvuuksia ovat yhteisöllisyys ja tiivis yhteistyö yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
5.10.2016, diplomi-insinööri

Automaatiotekniikan opiskelijat Joona Niinisaari (vas) ja Jarkko Nopanen kokeilevat taitojaan TUTLabin laserleikkurilla. 

Yritysmaailma haluaa, että DI osaa tarttua koneisiin ja tehdä itse. Tampereen uudessa TUTLabissa tähän voi harjoitella.

Sivut