Columnist

18.5.2016, education
Nearly 80 per cent of freshly graduated Masters of Science in Technology and architects have found employment that corresponds well or very well with their education. The results have improved in the past four years. The data is based on a survey conducted by TEK.
16.5.2016, Koulutus
Petteri Timonen

Petteri Timonen esitteli kilpailutyötään yleisölle näyttelyosastollaan Phoenixissa. Hän on kehittänyt Veripalvelulle mallin, jonka avulla voidaan tehdä kustannustehokas verenkeräyssuunnitelma.

Tänä vuonna 19 vuotta täyttävä Petteri Timonen on sijoittunut sarjassaan toiseksi Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) -tapahtumassa Phoenixissa, Arizonassa.
16.5.2016, Koulutus
Vaasan Teknillinen Seura tuplaa kerran ja valtio kahdesti lahjoitukset Vaasan yliopiston tekniikan alan varainhankintaan.
13.5.2016, koulutus

Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuivat Aalto-yliopiston vararehtori Eero Eloranta (vas.), yrittäjä ja LUT:n hallituksen varapuheenjohtaja Laura Lares, SYL:n koulutuspoliittinen vastaava Mia Lehto ja EK:n osaaminen ja kasvu -sektorin johtaja Riikka Heikinheimo. Paneelin juonsi koulutus- ja työvoimapolitiikasta TEKissä vastaava johtaja Jari Jokinen.

Työskentely opintojen ohella sekä kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen puhuttivat TEKin seminaarissa, jossa pohdittiin tekniikan yliopistokoulutuksen tulevaisuutta ja esiteltiin vastavalmistuneiden palautekyselyn uusimmat tulokset.
12.5.2016, Koulutus
Närmare 80 procent av de diplomingenjörer och arkitekter som utexaminerades förra året hade lätt eller mycket lätt att få ett arbete som motsvarade deras utbildning, framgår av en enkätundersökning som genomfördes av TEK.
11.5.2016, diplomi-insinööri
Lähes 80 prosenttia viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista työllistyi hyvin tai erittäin hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tulos on parantunut viimeisen neljän vuoden ajan.
27.4.2016, koulutus
TEKin tutkimuksen mukaan opintojen lisäksi oman alan työt ovat oleellinen keino opiskelijoille kehittää osaamistaan. Akavan mukaan työssäkäynti tulee huomioida nykyistä paremmin osana opintoja.
25.4.2016, koulutus
Vaikka tuoreen selvityksen mukaan matematiikan osaamistason lasku on saatu pysäytettyä, on huolestuttavaa, että monien peruskoulun suorittaneiden taidot eivät riitä edes arkielämän tarpeisiin.
22.4.2016, koulutus

TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström luovuttivat 120-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä 125 000 euroa Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksalle. Myös Lappeenrannan teknillinen seura, Vuoksenlaakson teknillinen seura ja Lappeenrannan insinöörit luovuttivat oman shekkinsä teknilliselle yliopistolle.
 

Kilpailukyvyn kehittäminen ja biotalouden mahdollisuudet herättivät keskustelua Lappeenrannan TEK 120 -juhlaseminaarissa.
21.4.2016, koulutus
Tekniikan akateemiset TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallströmin mielestä yliopistojen pitää saada itse päättää, mihin tutkimuskohteisiin hallituksen osoittama lisärahoitus käytetään.

Sivut