Columnist

22.3.2017, Koulutus
Viime vuonna tekniikan yliopistoista valmistuneiden työllistymisessä on alakohtaista vaihtelua. Yleinen tyytyväisyys opintoihin on silti hyvä.
22.3.2017, Koulutus
Lähes 80 prosenttia viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista on työllistynyt koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Jo valmistumishetkellä työsuhteessa oli 70 prosenttia tekniikan opinnoista valmistuneista.
14.3.2017, kilpailukyky
Risto Siilasmaa

- Pohjoismaisilla hyvinvointiyhteiskunnilla on parhaat edellytykset kohdata työn tekemisen mullistus. Meillä on sosiaalisia turvaverkkoja ja olemme tottuneet pitämään toisista huolta, sanoi Nokian hallituksen puheenjohtaja, DI Risto Siilasmaa.

Aasian nousu ja nopeasti muuttuvat osaamistarpeet haastavat suomalaisia tekniikan alan yliopistoja.
8.3.2017, Koulutus
Matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen tarvitaan lisää konkreettisia esimerkkejä ja arjen sovelluskohteita, jotta nuoret voivat innostua näiden aineiden opiskelusta, sanoo asiantuntija Pirkko Pitkäpaasi.
15.2.2017, Koulutus
Osaamisen kehittäminen ei ole vain tutkinnon suorittamista eikä siihen pitäisi vaatia viranomaisen lupaa, korostavat TEKin asiantuntijat.
1.2.2017, Koulutus

TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi, TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson, TEKin asiamies Juhani Nokela ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouko Väänänen.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 20 000 euroa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.
19.1.2017, aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustuki muuttui vuodenvaihteessa. Tukiajan enimmäiskesto lyhenee 15 kuukauteen ja tuen perusosa pienenee 15 prosentilla.
12.1.2017, Koulutus

Lahjoituksen luovuttivat TEKin asiamies Juhani Nokela (vas.) ja koulutuspolitiikan johtaja Jari Jokinen. Vastaanottamassa rehtori Matti Manninen ja dekaani Henrik Kunttu.

TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 10 000 euroa Jyväskylän yliopiston luonnontieteelliselle koulutusalalle.
20.12.2016, Koulutus
Karriärkvällarna är avsedda just för dig, medlem i TEK!
16.12.2016, Järjestö

TEKin lahjoituksen vastaanottivat Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jaakko Puhakka (vas), professori Timo Jääskeläinen ja varadekaani, professori Elina Oksanen. TEKin edustajana lahjakirjan luovutti koulutuspolitiikasta vastaava johtaja Jari Jokinen.

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 10 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle luonnontieteiden opetuksen ja tutkimuksen tukemiseksi.

Sivut