Columnist

10.3.2017, kaupan ala
Kaupan liitto on tänään kieltäytynyt neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n aiemmasta työehtosopimuksen neuvotteluesityksestä.
15.2.2017, kaupan ala
Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti tänään Kaupan liitolle neuvotteluesityksen alan ylempien toimihenkilöiden omasta sopimuksesta.
19.11.2015, kaupan ala
kaupan ala menestykseen
Kun yritys on monen murroksen keskellä, pitäisi johdon ja henkilöstön keskustella enemmän. Usein tehdään päinvastoin, sanoo johtamisen professori Pauli Juuti.
13.8.2015, kaupan ala
Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN toteuttaa kyselytutkimuksen kaupan alan murroksesta ja tulevaisuudesta.
26.6.2015, kaupan ala
Sekä työntekijät että työnantaja kiittelevät ylempiä toimihenkilöitä koskevaa henkilöstöedustusjärjestelmää koskevaa ratkaisua.
17.6.2015, kaupan ala
Stockmann on tehnyt ylempien toimihenkilöiden kanssa sopimuksen henkilöstöedustusjärjestelmästä.
13.5.2015, kaupan ala
Yli 60 prosenttia kaupan alan henkilöstöstä harkitsee työpaikan vaihtoa. Syyksi mainitaan alan yleistä tilannetta ja yhteisten pelisääntöjen puutetta.
23.1.2015, kaupan ala
Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden mielestä verkkokauppa on keskeisessä asemassa kaupan kilpailukyvyn kohentamisessa.
19.11.2014, kaupan ala
Henkilöstöpolitiikassa ei edelleenkään ole nähtävissä käännettä parempaan, sillä henkilöstö sivuutettiin täysin it-yksikön organisaatiomuutoksessa.
8.10.2014, kaupan ala
Kaupan alalla työskentelee noin 30 000 ylempää toimihenkilöä. Tavoitteena on saada oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä.