Columnist

26.10.2016, English
TEK has opened a new Facebook group to offer interactive platform for TEK’s members and to provide information and news about TEK in English.
20.10.2016, Järjestö
TEK 120

120-vuotiasta TEKiä olivat juhlimassa muun muassa TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström [4. oik.], Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

TEKin 120-vuotisjuhlaseminaarissa 18.10. valettiin uskoa Oulun ihmeeseen 2.0.
18.10.2016, Järjestö
Yliopistojen rahoitukseen on tehty tällä hallituskaudella merkittäviä leikkauksia. TEK osoittaa mieltään leikkauksia vastaan tekemällä juhlavuotensa aikana maamme yliopistoille lahjoitukset, jotka on suhteutettu tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään.
18.10.2016, Järjestö
Mauri Pekkarinen on tunnettu numeromuististaan.

Mauri Pekkarinen on tunnettu hyvästä numeromuististaan.

Matemaattis-luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry juhlii 55-vuotista taivaltaan julkaisemalla 55 tarinaa matematiikasta -verkkosivuston, jonka tarkoituksena on innostaa nuoria opiskelemaan matematiikkaa.
29.9.2016, English
Did you graduate without a job or did you lose your job? Did you have a baby? TEK supports you.
29.9.2016, English
If you want to have an influence on your professional community and participate in decision-making, now is a good time to consider putting yourself forward as a candidate in TEK’s elections!
28.9.2016, Järjestö
Om du är intresserad av att påverka din egen yrkesorganisations verksamhet och delta i beslutsfattandet lönar det sig att nu börja fundera på att ställa upp i följande TEK-val!
28.9.2016, Järjestö
Jos sinua kiinnostaa oman ammatillisen yhteisösi toimintaan vaikuttaminen ja päätöksentekoon osallistuminen, nyt kannattaa laittaa ajatus ehdokkuudesta TEKin vaaleissa itämään!
14.9.2016, Järjestö

SEFin illallisella Markku Markkula (vas) palkittiin Leonardo da Vinci -mitalilla. Wim Van Petegem sai SEFI Fellow -arvonimen.

Markku Markkulalle on myönnetty merkittävä eurooppalainen tunnustus työstä insinöörikoulutuksen kehittämiseksi
2.9.2016, Järjestö
Akava vie työttömien opiskeluoikeuden laajentamisen hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään. Akavan mielestä työttömille tulee sallia rajoitukseton opiskeluoikeus, jos he ovat samalla työn vastaanottamisvelvoitteen piirissä.

Sivut