Jäsenten spontaanit mielikuvat TEKistä.
mielikuvat TEKistä
Kuvaaja
T-media
iStock
Jenni Kiviniemi
Kirjoittaja
Helena Andersson

TEKin maine jäsenten silmin

Tekkiläiset pitävät järjestönsä toimintaa vastuullisena, avoimena ja läpinäkyvänä. 
He tuntevat TEKin myös vaka­varaisena ja hyvin johdettuna organisaationa.

TEKin maine on jäsenten keskuudessa keskimäärin hyvällä tasolla. Eniten haastetta TEKillä on toimintansa uudistamisessa ja tuotteiden ja palvelujen parantamisessa.

Kehitettävää näyttää olevan myös viestimisessä: monista sanallisista parannusehdotuksista käy ilmi, että jäsenet eivät tunne jo olemassa olevia etuja ja palveluja, vaan ehdottavat niitä uusina toimina maineen parantamiseksi.

T-Media toteutti kesäkuussa TEKin toimeksiannosta kyselytutkimuksen TEKin maineesta jäsenten keskuudessa. Otantatutkimukseen vastasi runsaat 600 jäsentä; heistä noin neljäsosa opiskelijoita.

Tutkimuksen tuloksista tehtiin infograafi TEK 4/2017 -lehteen (s. 42–43). Infograafiin voi tutustua lehden digiversiossa täällä.

Asiasana