Kuvaaja
Getty Images
Kirjoittaja
Helena Andersson

TEKin hallituksen päätöksiä 18.10.2017

TEKin hallitus nimesi uudet valiokunnat toimikaudekseen. Samalla tehtiin periaatepäätös teekkarivaliokunnan laajentamisesta nuorten valiokunnaksi ensi vuoden alusta.

TEKin hallitus teki kokouksessaan 18.10.2017 periaatepäätöksen laajentaa nykyisen teekkarivaliokunnan ensi vuoden alusta nuorten valiokunnaksi. Muutos tehdään teekkarivaliokunnan aloitteesta ja edellyttää TEKin hallinto-ohjesäännön päivittämistä.

Uudessa valiokunnassa on mukana seitsemän ylioppilaskuntien nimeämää edustajaa ja heidän varaedustajansa, kuten teekkarivaliokunnassa nykyisin. Lisäksi nuorten valiokuntaan haetaan viisi edustajaa avoimella haulla alle 35-vuotiaiden jäsenten keskuudesta. TEKin hallitus nimeää avoimella haulla valittavat jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Teekkariedustajat vaihtuvat edelleen vuosittain.

uusi pääkaupunkiseudun nuoret tekniikan akateemiset -kerho keräsi pikavauhtia 400 jäsentä

Nuorten valiokunnan keskeiset tehtävät ovat TEKin toiminnan ja tarjonnan kehittäminen vastaamaan nuorten toiveita ja tarpeita, TEKin opiskelijatoiminnan kehittäminen sekä nuorten sosiaaliset ja työmarkkina-asiat. Lisäksi valiokunta päättää harjoittelupalkkasuosituksesta ja diplomityöpalkkasuosituksen sekä antaa yksityisen sektorin valiokunnalle lausunnon valmistuneiden alkupalkkasuosituksesta.

Hallitus nimesi avukseen yhdeksän muutakin valiokuntaa sekä niihin puheenjohtajat ja muut jäsenet:

 • Jäsen- ja järjestöasiainvaliokunta, pj Timo Nyman
 • Koulutusvaliokunta, pj Hanna-Riikka Myllymäki
 • Teknologiavaliokunta, pj Pepi Takala
 • Yrittäjyysvaliokunta, pj Virpi Paavola
 • Uravaliokunta, pj Martin Aalto
 • sekä neljä työmarkkinavaliokuntaa
  • Yksityisen sektorin valiokunta, pj Hannele Aikio
  • Valtion valiokunta, pj Antti Castrén
  • Kunnan valiokunta, pj Mari Siivola
  • Korkeakouluvaliokunta, pj Timo Kokkonen

Valiokuntien jäsenten nimet julkaistaan TEKin verkkosivuilla tietojen täydennysten ja tarkistusten jälkeen.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja budjetti keskustelussa

Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti olivat hallituksessa ensimmäisessä käsittelyssä. Esityksistä valtuuston syyskokoukselle päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa 7.11.

Hallitus keskusteli puheenjohtajiston esityksestä uuden toiminnanjohtajan valintaprosessin käynnistämisestä. Haun käynnistämisestä tehdään täsmennetty esitys seuraavaan hallituksen kokoukseen. Nykyinen toiminnanjohtaja Heikki Kauppi on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ensi toukokuun lopussa.

Mukaan FITechiin

Hallitus hyväksyi Tekniikan Akateemiset ry:n osalta Finnish Institute of Technology (FITech) -konsortiosopimuksen. FITech on konsortio, jonka seitsemän teknillistä yliopistoa sekä Tekniikan Akateemiset ry ja Teknologiateollisuus ry ovat perustamassa Suomen tekniikan yliopistojen koulutusyhteistyön vahvistamiseksi positiivisen rakennemuutoksen alueilla, joilla tarvittavaa teknillistä yliopistokoulutusta ei vielä ole. FITechin ensimmäinen innovaatioyhteisö on FITech Turku, jolla tyydytetään Lounais-Suomen yritysten pulaa tekniikan yliopistokoulutetuista. 

Nuorille tekniikan akateemisille kerho pääkaupunkiseudulle

Hallitus merkitsi ilahtuneena tiedoksi, että nuoret TEKin jäsenet ovat perustaneet TEKin pääkaupunkiseudun nuoret tekniikan akateemiset -nimisen kerhon, jossa on jo yli 400 jäsentä. Jäsenkriteerinä on ”nuori tekniikan akateeminen”. Hallitus hyväksyi perustetun kerhon TEKin kerhoksi sekä hyväksyi sen säännöt jäsen- ja järjestövaliokunnan esityksen mukaisesti.

 

Asiasana