Kuvaaja
Getty Images
Kirjoittaja
Helena Andersson

Hallituksen päätöksiä 7.11.2017

Hallitus päätti aloittaa uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin eläkkeelle toukokuussa jäävän Heikki Kaupin tilalle. Lisäksi hallitus valmisteli 23.-24.11. pidettävän valtuuston syyskokouksen päätöksiä.

Edellisessä kokouksessaan nimetyn valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti hallitus päätti aloittaa avoimen haun TEKin toiminnanjohtajan tehtävään, joka vapautuu Heikki Kaupin jäädessä toukokuussa eläkkeelle. Hallitus päätti myös hakuktriteereistä. Haku avataan 10.11. ja hakuaikaa on 26.11. asti. Tavoitteena on, että valtuusto vahvistaa toiminnanjohtajan valinnan ylimääräisessä kokouksessa helmikuun puolivälissä.

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen, jossa kuultiin selostus teknologiateollisuuden, suunnittelualan, tietotekniikan palvelualan ja kemian alan ylempien työehtosopimusneuvottelujen tuloksesta ja hyväksytyistä sopimuksista.

Hallitus hyväksyi täydennyksiä edellisessä kokouksessa nimettyihin valiokuntiin ja vahvisti korkeakouluvaliokunnan kokoonpanon. Valiokuntien kokoonpanot julkaistaan tietojen tarkistamisen jälkeen verkossa: www.tek.fi/paatoksenteko

  Opiskelijoiden edustajat TEKin valiokuntiin

  Hallitus nimesi opiskelijoiden edustajat TEKin valiokuntiin vuodeksi 2018 teekkarivaliokunnan esityksen mukaisesti:

  Jäsen-ja järjestöasiain valiokunta
  Sanni Koskinen (matlu/Turku). varalla Joonas Pekkonen (Tampere)

  Koulutusvaliokunta 
  Verna Hahtola (Tampere), varalla Veli-Matti Korpelainen (Tampere) 
  Kiira Kononen (Vaasa), varalla Tommi Luostarinen (Oulu)
  Essi Tikkanen (Oulu), varalla Santeri Siira (Oulu)

  Korkeakouluvaliokunta
  Lasse Lehtonen (Vaasa), varalla Juha Köykkä (Tampere)

  Kunnan valiokunta
  Emmi Varjonen (Turku), varalla Karoliina Markuksela (Oulu)

  Teknologiavaliokunta 
  Sami Aalto (Lappeenranta), varalla Emilia Kaitala (Oulu)

  Uravaliokunta
  Anni Karjalainen (Oulu), varalla Kimi Översti (Lappeenranta)

  Valtion valiokunta
  Eelis Paukku (Oulu), varalla Vilhelmiina Lehti (Turku)

  Yksityisen sektorin valiokunta
  Saara Moisanen (Oulu), varalla Maija Niemi (Oulu)

  Yrittäjyysvaliokunta
  Olli Kousa (Lappeenranta), varalla Teppo Vättö (Turku)


  Päätösesityksiä valtuuston syyskokoukselle

  Hallitus hyväksyi Vantaalla 23.–24.11.2017 pidettävän valtuuston syyskokouksen esityslistan ja aikataulun sekä kokouksen yhteydessä pidettävän seminaarin ohjelman. Seminaarissa käsitellään matematiikan osaamisen merkitystä ja matematiikan kouluopetuksen kehittämistä.

  Hallitus käsitteli TEKin toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset vuodeksi 2018 ja päätti esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. Talousarvio perustuu saman suuruiseen jäsenmaksuun kuin kuluvana vuonna, kuitenkin niin, että IAET-kassaan kuuluvien jäsenten jäsenmaksu laskee 18 eurolla kassan jäsenmaksun alentamisen myötä.

  Hallitus päätti vastauksista 15 valtuustoaloitteeseen, joita hallitukselle on tehty edellisissä valtuuston kokouksissa. Vastaukset esitellään valtuuston syyskokouksen hyväksyttäväksi.

  Hallitus päätti ehdottaa valtuustolle joitakin muutoksia TEKin hallinto-ohjesääntöön:

  • Hallinto-ohjesäännön muutoksista päättää jatkossakin valtuusto, kuitenkin siten, että hallitus päättää, mitä valiokunnat se nimeää ja mitkä niiden tehtävät ovat
  • yliopistovaliokunta nimi muutetaan korkeakouluvaliokunnaksi
  • teekkarivaliokunnan nimi muutetaan nuorten valiokunnaksi ja valiokunnan tehtävänkuvaa tarkistetaan teekkarivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 

  Hallitus hyväksyi teekkarivaliokunnan ehdotuksen mukaisen tehtävänkuvauksen uudelle nuorisovaliokunnalle, joka korvaa teekkarivaliokunnan ensi vuoden alusta. Valiokunnan tehtävänä on:

  • TEKin toiminnan ja palveluiden kehittäminen nuorten näkökulmasta
  • TEKin opiskelijatoiminnan kehittäminen
  • Nuorten sosiaaliset ja työmarkkina-asiat
  • Päättää harjoittelupalkkasuosituksen ja diplomityöpalkkasuosituksen

  Hallitus päätti nimetä Reetta Grenmanin TEKin edustajaksi Tekniikka&Talous -lehden toimitusneuvostoon sieltä pois jättäytyvän Tuula Aaltolan tilalle.

  Hallitus päätti kokoontua kevätkaudella 2018 seuraavasti

  • 31.1. 
  • 7.3.
  • 4.4.
  • 16.5.
  • 13.6. 

  Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.12. Tekniikan Museon tiloissa ja tutustuu samalla Tekniikan maa -näyttelyyn, jonka suunnittelussa myös TEK on ollut mukana.

  Lue lisää: