Tampereen teknillisessä ylipistossa on noin 8200 opiskelijaa. Kampusareena valmistui Hervantaan kesällä 2015.
Kampusareena
Yhteiskuntatieteellisesti painottuneessa Tampereen yliopistossa on 23 000 opiskelijaa. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto.
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa koulutusta noin 10 000 opiskelijalle seitsemällä alalla.
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuvaaja
Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
TTY:n kuva-arkisto
TAMK
Kirjoittaja
Jussi Nousiainen

Tampereen uusi yliopisto etenee

TEKin Juhani Nokela toivoo, että tamperelaiset korkeakouluyhteisöjen jäsenet tarttuvat rohkeasti uuden yliopiston tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Hallitus on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta. Merkittävimmät uudistukset esityksessä on lainsäädäntö Tampereen uudesta yliopistosta sekä korkeakoulujen välisen opetusyhteistyön pelisääntöjen teko.

Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta koostuva uusi korkeakouluyhteisö aloittaa vuoden 2019 alussa. Uuden tamperelaisen yliopiston alku ei ole sujunut ilman synnytystuskia. Osa opiskelijoista ja henkilökunnasta on ollut huolissaan omasta ja oman alansa asemasta tulevassa monialayliopistossa.

koulutusyhteistyö ei ole mitenkään vaarallista, sellaista tehdään jo

Enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

TEKin koulutuspoliittinen asiamies Juhani Nokela uskoo, että uudesta ylipistosta syntyy korkeakouluyhteisö, jossa koulutuksen ja tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen voidaan satsata aiempaa enemmän.

– Kokonaisuus tuo tieteenaloja lähemmäksi toisiaan ja synnyttää uusia rajapintoja, joilla voidaan luoda uutta ja merkittävää tietoa. Esimerkiksi tekniikan ja yhteiskuntatieteiden kohdatessa voi syntyä todella kiinnostavia ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin.

Yhdistyminen myös mahdollistaa opiskelijoille aiempaa joustavampien opintomahdollisuuksia ja henkilökohtaisten tutkintojen koostamisen nykyistä helpommin.

Nokelan mukaan yhdistymisen mahdolliset uhat ovat fuusioituvien organisaatioiden perisyntejä.

– Jos yhdistymistä ei tehdä kunnolla, on vaarana se, että lainataan mallit vanhoista organisaatioista, rakennetaan hallintoon turhaa päällekkäisyyttä ja jatketaan omissa siiloissa. Jos korkeakouluyhteisön on rohkeasti mukana uutta luomassa, nämä vältetään, sanoo Nokela.

 

Pelisäännöt opetusyhteistyölle

Nokela toivoo, että korkeakouluilta löytyy jatkossakin ennakkoluulottomuutta rajoja ylittävään yhteistyöhön ja hakea parasta opetusta opiskelijoille siellä missä sitä on.

– Tarvitaan lainsäädännän tasolla pelisäännöt sille, miten yliopisto voi sisällyttää tutkintoon koulutusta jonka toteuttaa toinen korkeakoulu. Tällainen tilanne voisi toteutua vaikkapa DI-tutkinnon perusopinnoissa, joista osan toteuttaisi ammattikorkeakoulu.

– Tällainen koulutusyhteistyö ei ole mitenkään vaarallista ja sellaista tehdään jo esimerkiksi Vaasassa. Yliopisto-opiskelijalle tämä ei olisi välttämättä ollenkaan huono asia, ammattikorkeakoulujen puolella ollaan monissa asioissa pedagogisesti yliopistoja edellä, Nokela sanoo.

 

Opiskelijoille turvaa koulutuksen muutoksissa

Opiskelijalle uusi yliopisto avaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Oman tutkinnon voi rakentaa todella laajasta ja monialaisesta opintotarjonnasta. TEKissä Juhani Nokela ja hänen työtoverinsa tekevät vaikutustyötä sen eteen, että muutos tarkoittaisi opiskelijoille mahdollisimman hyvää opetusta ja mahdollisimman vähän ongelmia. Laadukkaan opetuksen eteen on mahdollista tehdä paljon yliopistoissa.

Hallituksen esityksessä huomioidaan myös tilanteet, joissa koko koulutus siirretään korkeakoulusta toiseen. TEKin mukaan koulutusvastuun siirtoihin tulee laatia tarpeeksi pitkät siirtymäajat opiskelijan oikeusturvan kannalta. Se takaisi opiskelijalle mahdollisuuden siirtyä koulutuksen perässä omassa aikataulussaan tai hakeutua muualle.

– Ei toki ole todennäköistä, että yksikään tekniikan alan korkeakoulutusta tarjoava yksikkö haluaisi luopua alan koulutuksen tarjoamisesta, Nokela rauhoittelee.

 

Asiasana