Kuvaaja
Getty Images
Kirjoittaja
Aku Karjalainen

Haluatko kehittää työelämää omalla alallasi?

Luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna pääsee kehittämään oman työpaikan työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Samalla oma osaaminen karttuu rutkasti. Henkilöstön edustajat valitaan syksyllä.

Monilla yksityisen sektorin työpaikoilla valitaan syksyllä uudet työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.

Työsuojeluvaalit tulee järjestää marras–joulukuussa. Lain mukaan kaikilla vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu, mutta valtuutettu voidaan valita myös tätä pienemmissäkin organisaatioissa.

Luottamusmiesvaalit taas tulee käydä tänä syksynä niillä yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelualan työpaikoilla, joissa luottamusmiehen kaksivuotinen toimikausi päättyy vuoden lopussa.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun muistilista valinnan jälkeen

Kun valinnat luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta on tehty, muistathan ilmoittaa asiasta työnantajasi lisäksi seuraaviin rekistereihin mahdollisimman pian.


Ole mukana päivittämässä työsuojelua 2020-luvulle

Liian suuri työmäärä, kiire, keskeytykset, jatkuvat muutokset ja työasioissa matkustamisen lisääntyminen.

Vaikka kiinnostava työ antaa paljon energiaa, se on myös välillä kuormittavaa – ja siitä monilla asiantuntijoilla on omakohtaista kokemusta.

– Onneksi viime vuosina työhyvinvoinnin merkitys yrityksen tuottavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on ymmärretty. Meillä ei ole varaa menettää luovuutta väsymykselle, korostaa työsuojeluasioihin erikoistunut asiamies Sirkku Pohja TEKistä.

Pohjan mukaan olisi tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi myös asiantuntijoita ja esimiehiä edustava työsuojeluvaltuutettu.

– Tulevaisuudessa työtä tehdään nykyistäkin enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Samaan aikaan teknologian kehittyminen haastaa totutut työnteon tavat. Sen vuoksi on tärkeää, että työntekijöiden jaksamiseen panostetaan entistä enemmän, ja ylemmät toimihenkilöt ovat siinä työssä mukana – tuntevathan he parhaiten käytännön haasteet.

Työntekijöiden ja työnantajan välinen systemaattinen yhteistyö muodostaa työhyvinvoinnin edistämisen kulmakiven. Vakiintunein termein puhutaan työsuojelun yhteistoiminnasta, ja siinä paneudutaan muun muassa siihen, mikä asiantuntijoita kuormittaa työssä ja miten siihen puututaan.

Työelämä kehittyy vauhdilla. Sen vuoksi on tärkeää, että työntekijöiden jaksamiseen panostetaan entistä enemmän, ja ylemmät toimihenkilöt ovat siinä työssä mukana.

Silloin puhutaan esimerkiksi työaikojen ja työstä palautumisen tasapainosta, osaamisen kehittämisestä, johtamisen laadusta, vaikutusmahdollisuuksista työnteon tapoihin ja työympäristöstä.

– Työsuojeluvaltuutettuna pääsee tekemään hyvin konkreettista työtä ja vaikuttamaan siihen, miten omalla työpaikalla panostetaan työhyvinvointiin. Koska työelämä kehittyy vauhdilla, pitää myös työsuojelutoimintaakin kehittää 2020-luvulle, Pohja korostaa.

Kylmiltään työsuojeluvaltuutetuksi ei tarvitse lähteä, vaan neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Työturvallisuuskeskus kouluttavat työsuojeluvaltuutettuja. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada vapautusta työsuojelutehtävien hoitoon ja koulutukseen.

Lisätietoa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä ja valinnasta.


Luottamusmiehenä olet näköalapaikalla

Luottamusmiehet edustavat TEKin jäseniä työpaikoilla ja auttavat työehtoihin ja työnantajan kanssa neuvotteluihin liittyvissä asioissa.

TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäen mukaan luottamusmiesten rooli tulee tulevaisuudessa entisestäänkin kasvamaan. Hyvä luottamusmies tuo yritykseen lisäarvoa ja osaamista.

– Luottamusmiehenä pääsee yritystasolla kehittämään työelämää ja vaikuttamaan yrityksessä käytettäviin työehtoihin. Se on varsinainen näköalapaikka työelämän kehittämiseen. Esimerkiksi yrityksen etätyökäytännöistä, työaikapankista, paikallisesti jaettavista palkankorotuksista, henkilöstön palkitsemisesta ja henkilöstöön kohdistuvista muutoksista neuvotellaan luottamusmiehen kanssa.

– Nyt puhutaan paljon paikallisesta sopimisesta ja todennäköisesti sen rooli kasvaa jatkossa. Sen edellytys kuitenkin on, että työpaikalla on luottamusmies ja toimivat yhteistyösuhteet työnantajan kanssa.

Luottamusmiehenä oppii esimerkiksi ymmärtämään alan ja yrityksen talouslukuja aivan uudella tavalla. Tietoa voi käyttää hyödyksi työntekijöiden ja koko yrityksen kannalta.

Hankamäen mukaan luottamusmiehenä pääsee verkostoitumaan monipuolisesti alan muiden toimijoiden kanssa sekä kartuttamaan omaa osaamista.

– Luottamusmiehenä oppii esimerkiksi ymmärtämään alan ja yrityksen talouslukuja aivan uudella tavalla. Tietoa voi käyttää hyödyksi työntekijöiden ja koko yrityksen kannalta.

Luottamusmiehellä on oikeus saada vapautusta luottamusmiestehtävien hoitoon ja koulutukseen. Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN kouluttaa luottamusmiehiä monipuolisesti.

Lisätietoa luottamusmiehen tehtävästä ja valinnasta.