Vain osaaminen voi pelastaa

27.9.2016
Eero Eloranta

Vain osaaminen voi pelastaa

Aalto-yliopistosta ei voi puhua mainitsematta opiskelijoiden yrittäjyysintoa.

Suomen viennistä puuttuu 20–40 miljardia euroa. Vientitulot ovat jääneet kymmenen vuotta sitten saavutetulle tasolle. Tarvitsemme kipeästi uutta osaamista, yrittäjyyttä ja innovaatioita, jotta voisimme edistää hyvinvointia ja elintasoa. 

Aalto-yliopiston oppimisen strategia Educating Game Changers kumpuaa näistä haasteista. Tarvitsemme muutoksentekijöitä, jotka pystyvät ratkaisemaan maailman suuria kysymyksiä ja rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

Aallon opetuksen uudistaminen aloitettiin kaikkien kandiohjelmien kehittämisellä. Ohjelmien määrää vähennettiin. Näin varmistettiin, että opiskelijat saavat laajan ja syvän perusosaamisen, jonka päälle voidaan rakentaa erityisosaamista. Tämän tuloksena opintojen edistyminen on nousemassa uudelle tasolle. Myös tekniikan alan hakijamäärien yleinen laskutrendi on onnistuttu katkaisemaan, ja määrät ovat kääntyneet nousuun. Aaltoon hakevien opiskelijoiden taso on perinteisesti ollut Suomen korkein.

Kandiohjelmien uudistuksen luontevana jatkona uudistettiin maisteri- ja DI-ohjelmat. Ne ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta englanninkielisiä ja vastaavat siten yliopisto-opetuksen globalisoitumisen haasteisiin. Yhä useampi ohjelma on monitieteinen ja ylittää Aallon korkeakoulujen rajat. Osa ohjelmista on yliopistojen välisiä kansainvälisiä ohjelmia. 

Kolmas suuri ponnistus oli Aallon laatujärjestelmän kehittäminen. Laatujärjestelmän auditoinnissa emme saaneet pelkästään hyväksyntää järjestelmällemme, vaan Aallon laatupolitiikka, laatujärjestelmän kehittäminen ja tutkinto-opetuksen laadun johtaminen arvioitiin korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Opetuksen osalta muut yliopistot eivät tällä arviointikierroksella ole saavuttaneet yhtä korkeaa arviota. Aallon opiskelijat eivät pelkästään anna palautetta, vaan myös edistävät aktiivisesti laadukasta opetusta.

Aallosta ei voi puhua mainitsematta opiskelijoiden yrittäjyysintoa. Aalto Entrepreneurship Society on Euroopan merkittävin opiskelijoiden yrittäjyysorgaani, ja aaltolaislähtöinen Slush Euroopan suurin yrittäjyystapahtuma. Slush on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Ensimmäinen FallUp-tapahtuma kokosi 1500 opiskelijaa saamaan ensikosketuksen yrittäjyyden saloihin. Uusin instrumentti opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi on TeamUp, jossa rakennetaan tiimejä omien tai muiden yritysideoiden jalostamiseksi. 

Nämä ovat vain esimerkkejä opiskelijayhteisön voimasta ratkaista talouden kasvun ongelmia. Yrittäjyysopetuksessa pyritään tavoittamaan jokainen opiskelija ja työntekijä. Tällä tiellä on edistytty hyvin, mutta matkaa on vielä jäljellä.

 

TkT Eero Eloranta

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori.

 

Tags: 

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.