Columnist

16.2.2017, Akava
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder paheksuu Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tapaa irtisanoa keskusjärjestösopimukset yksipuolisesti ilmoittamalla.
19.8.2016, Akava
Akava hakee jäseniä aluejohtoryhmiin ja Akavan liittojen verkostoihin kaudelle 2017–2020.
7.3.2016, Akava
Akava pitää myönteisenä, että SAK:n hallitus hyväksyi alustavasti kilpailukykysopimuksen neuvottelutuloksen ja on valmis jatkamaan yhteistä valmistelua Suomen-mallin muodostamiseksi.
7.3.2016, Akava
Isyysvapaan käyttö on lisääntynyt vajaassa kymmenessä vuodessa tuntuvasti, Akava kiittää.
2.12.2015, Akava
Kaikkien osapuolten allekirjoittama yhteiskuntasopimus olisi Akavan mielestä ollut huomattavasti parempi vaihtoehto kuin hallituksen toteuttamat pakkolait sekä liittokierros vallitsevassa taloustilanteessa.
29.10.2015, Akava

Kuvassa vasemmalta: Eerika Västi sekä Finnveran aluejohtaja Juha Ketola, asiakkuuspäällikkö Heli Liinanki ja liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi. Västi ehdotti palkinnon saajaksi Finnveran Jyväskylän toimipistettä, jossa oli töissä viime kesänä.

Finnveran Jyväskylän toimipiste on valittu vuoden 2015 Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi. Palkinto jaettiin 28.10.
29.10.2015, Akava
Akava kehottaa maan hallitusta ja työnantajia hakemaan kaivattua työn tuottavuutta ja kilpailukykyä työaikajoustoilla.
15.9.2015, Akava
TEKin hallitus päätti puhelinkokouksessa viikonloppuna, että TEK tiedottaa jäsenille palkansaajakeskusjärjestöjen mielenosoituksesta ottamatta kantaa siihen, suosittaako TEK mielenosoitukseen osallistumista vai ei.
24.8.2015, Akava
Akava pitää myönteisenä sitä, että maan hallituksen toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on välttää hallitusohjelmassa mainitut menoleikkaukset ja saattaa voimaan ehdolliset veronkevennykset. Akava onkin valmis uudistamaan ja joustavoittamaan työelämän pelisääntöjä yhdessä maan hallituksen kanssa. Kolmikantainen neuvottelumenettely on edelleen tarpeen, mutta sen on syytä toimia nykyistä tehokkaammin ja tulosvastuullisemmin.
25.5.2015, Akava
Suomen paras kesätyönantaja 2015 -kilpailu käynnistyy. Akavan opiskelijat haluaa kiinnittää kilpailulla huomiota työpaikkojen hyviin käytäntöihin ja esimiestaitoihin.

Sivut