Columnist

28.9.2015, innovaatio
Työntekijällä on aina oikeus kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työsuhdekeksinnöstä.
25.5.2015, Lakitieto
Työtodistus on tärkeä asiakirja, ja laissa on määritelty työtodistusta koskevat pelisäännöt.
7.4.2015, Lakitieto
Vuoden alussa voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki edistää tasa-arvoa ja ehkäisee syrjintää työelämässä.
25.3.2015, kilpailukielto
On kansantaloudellinen tappio, jos huippuasiantuntija joutuu kökkimään laiturin nokassa odottamassa kilpailukiellon päättymistä, kirjoittaa TEKin yksikönjohtaja Joel Salminen tänään Parasta Suomelle -blogissa.
18.2.2015, Lakitieto
Liikesalaisuuksien suojaa uudistetaan parhaillaan Euroopan unionissa. Vaarana on, että asiantuntijoiden työpaikan vaihto vaikeutuu.
13.2.2015, EU-tuomioistuin
Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjasi Euroopan unionin tuomioistuin tuoreessa ennakkoratkaisussaan.
10.2.2015, koeaika
Työnteon aloittamisesta alkavan koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi molemmin puolin. Työsopimuksen päättämiselle pitää kuitenkin olla koeajan tarkoitukseen nähden asiallinen peruste.
14.1.2015, Lakitieto
Lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha on laskenut tämän vuoden alusta alkaen yli 3 116 euroa ansaitsevien osalta.
10.12.2014, Lakitieto
Työsuhteen päättösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa osapuolet sopivat yhdessä työsuhteen päättymisestä ja työsuhteen päättämisen ehdoista.

Sivut