Lakitieto

30.4.2014, Lakitieto
Vuosilomasta säädetään laissa, ja sen tarkoituksena on ylläpitää työntekijän työkykyä ja jaksamista. Vuosilomalaki koskee pääsääntöisesti kaikkia työsuhteessa olevia.
19.3.2014, Lakitieto
Tuoreen käräjäoikeuden päätöksen mukaan palkaton isyysrahakausi ei ole pätevä syy olla maksamatta työehtosopimuksen mukaista palkankorotuksen kertaerää.
19.3.2014, Lakitieto
Jos palkanmaksu viivästyy, kannattaa ensin olla yhteydessä työnantajaan. Palkkaturva auttaa, kun työnantaja on vararikon partaalla.
7.2.2014, Lakitieto
Tuoreen käräjäoikeuden päätöksen mukaan palkaton isyysrahakausi ei ole pätevä syy olla maksamatta työehtosopimuksen mukaista palkankorotuksen kertaerää.
4.2.2014, Lakitieto
Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautettu työntekijä voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta tai tehdä vaihtoehtoisesti muuta työtä lomautuksen aikana.
31.1.2014, Lakitieto
Viranomaiset voivat jatkossa painottaa julkisissa hankinnoissa aiempaa enemmän esimerkiksi laatua ja ympäristöarvoja.
19.12.2013, Lakitieto
Työssäoloehto lyhenee palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen.
11.12.2013, Lakitieto
Yhteistoimintalaki eli yt-laki mielletään usein irtisanomislaiksi. Laki mahdollistaa kuitenkin huomattavasti monipuolisemman asioiden käsittelyn kuin mitä julkinen keskustelu antaa ymmärtää.
12.6.2013, Lakitieto
Tekkiläisille tilanne saattaa olla tuttu esimerkiksi liikkeenluovutuksen yhteydestä.
6.2.2013, Lakitieto
Isän käyttöön korvamerkitty isyysraha piteni 54 arkipäivään vuoden alusta. Nämä vapaat isä voi käyttää entistä joustavammin ennen kuin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.

Sivut