Lakitieto

18.2.2015, Lakitieto
Liikesalaisuuksien suojaa uudistetaan parhaillaan Euroopan unionissa. Vaarana on, että asiantuntijoiden työpaikan vaihto vaikeutuu.
13.2.2015, Lakitieto
Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjasi Euroopan unionin tuomioistuin tuoreessa ennakkoratkaisussaan.
10.2.2015, Lakitieto
Työnteon aloittamisesta alkavan koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi molemmin puolin. Työsopimuksen päättämiselle pitää kuitenkin olla koeajan tarkoitukseen nähden asiallinen peruste.
14.1.2015, Lakitieto
Lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha on laskenut tämän vuoden alusta alkaen yli 3 116 euroa ansaitsevien osalta.
10.12.2014, Lakitieto
Työsuhteen päättösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa osapuolet sopivat yhdessä työsuhteen päättymisestä ja työsuhteen päättämisen ehdoista.
20.10.2014, Lakitieto
Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää kuulua oikeaan työttömyyskassaan.
10.10.2014, Lakitieto
Työtuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan valtion virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus nousee 0,4 prosenttiin. Yleiskorostus maksetaan 1.8.2015.
10.9.2014, Lakitieto
Miten yhteistoimintamenettely käytännössä etenee, jos ja kun työnantaja katsoo, että on tarve vähentää työvoimaa joko tilapäisesti tai pidemmällä aikavälillä?
10.9.2014, Lakitieto
Jos työnantaja tarjoaa irtisanomis- tai eropakettia työsuhteen päättämisen yhteydessä, ehdot on syytä tarkistuttaa lainoppineella. Viime kädessä sopimukseen ei tarvitse tarttua, jos se ei miellytä.
10.9.2014, Lakitieto
Syyskuun alussa vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin. Mikä muuttui?

Sivut