Lakitieto

14.1.2015, Lakitieto
Lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha on laskenut tämän vuoden alusta alkaen yli 3 116 euroa ansaitsevien osalta.
10.12.2014, Lakitieto
Työsuhteen päättösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa osapuolet sopivat yhdessä työsuhteen päättymisestä ja työsuhteen päättämisen ehdoista.
20.10.2014, Lakitieto
Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää kuulua oikeaan työttömyyskassaan.
10.10.2014, Lakitieto
Työtuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan valtion virka- ja työehtosopimuksen yleiskorotus nousee 0,4 prosenttiin. Yleiskorostus maksetaan 1.8.2015.
10.9.2014, Lakitieto
Miten yhteistoimintamenettely käytännössä etenee, jos ja kun työnantaja katsoo, että on tarve vähentää työvoimaa joko tilapäisesti tai pidemmällä aikavälillä?
10.9.2014, Lakitieto
Jos työnantaja tarjoaa irtisanomis- tai eropakettia työsuhteen päättämisen yhteydessä, ehdot on syytä tarkistuttaa lainoppineella. Viime kädessä sopimukseen ei tarvitse tarttua, jos se ei miellytä.
10.9.2014, Lakitieto
Syyskuun alussa vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin. Mikä muuttui?
4.9.2014, Lakitieto
Työtuomioistuin antoi lopullisen päätöksen elokuun lopussa kiistassa äitiysvapaan palkasta. Maksamatta jäänyttä äitiysvapaan palkkaa voi hakea takautuvasti.
3.9.2014, Lakitieto
Liikkeen luovutuksesta on kyse, kun yrityskaupassa myydään toiminnallinen kokonaisuus, jonka toiminta jatkuu samankaltaisena. Uusi omistaja joutuu alkuun noudattamaan samaa työehtosopimusta kuin edellinen omistaja, mutta usein hän kuitenkin haluaa muuttaa heti työehtoja.
30.4.2014, Lakitieto
Vuosilomasta säädetään laissa, ja sen tarkoituksena on ylläpitää työntekijän työkykyä ja jaksamista. Vuosilomalaki koskee pääsääntöisesti kaikkia työsuhteessa olevia.

Sivut