Koulutus

27.2.2015, Koulutus
Jari Jokinen siirtyy TEKiin Aalto-yliopiston kehitysjohtajan tehtävästä. Hänellä on myös aikaisemmista tehtävistään vahva tausta suomalaisen yliopistokoulutuksen kehittäjänä.
20.2.2015, Koulutus
– Haluamme jatkaa keskustelua tästä ja muista koulutuspoliittisista ja yhteiskunnallisista asioista opiskelijajäsentemme kanssa, sanoo TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström liittyen sosiaalisessa mediassa uudelleen esiin nostettuun kysymykseen TEKin suhtautumisesta yliopistojen lukukausimaksuihin.
19.2.2015, Koulutus
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt 600 000 euroa professuurin perustamiseksi Tampereen teknilliseen yliopistoon.
18.2.2015, Koulutus
Akava vaatii puolueita lunastamaan koulutuksesta ja tutkimuksesta antamansa lupaukset vaalien jälkeen.
6.2.2015, Koulutus
Ylioppilaiden työttömyys on kasvanut selvästi nuorisotakuusta huolimatta.
4.2.2015, Koulutus
Akava haastaa puolueet kertomaan, kuinka ne aikovat uudistaa koulutusta ja tutkimusta pitkällä aikavälillä.
30.1.2015, Koulutus
Tekniikan akateemiset TEKin mielestä Suomen korkeakoulujen rakennetta on uskallettava uudistaa muun muassa sen takia, että niukkoja koulutusresursseja on kyettävä käyttämään entistä tehokkaammin. Myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut erillään pitävän duaalimallin mielekkyys on uskallettava arvioida uudelleen.
16.12.2014, Koulutus

Tekniikan yliopistoforumin työpajoissa pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita.

Minkälaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet? Miten tekniikan opetusta pitäisi kehittää, jotta tekniikan ammattilaisten osaamiselle riittää kysyntää myös tulevaisuudessa?
9.12.2014, Koulutus

Joanna Rydlakowska ja Syed Yasir Ali osallistuvat mielestään hyödylliseen työllisyyskoulutukseen Tampereella.

Kielitaito helpottaa työllistymistä. Työttömäksi jääviltä ulkomaalaistaustaisilta ict-osaajilta suomi ei aina kuitenkaan suju. Heille suunnatussa työvoimakoulutuksessa keskitytäänkin kielitaidon parantamiseen.
8.12.2014, Koulutus
Tuore tutkimus kertoo, että suomalaisten yliopistojen tutkimustoimintaa ohjataan useilla rahoitusjärjestelmillä. Vaikuttavuustavoitteet ovat osin ristiriitaisia.

Sivut